บริการรับจัดทำบัญชี

ทำบัญชีรายเดือน รายปี รายเหมา ราคาตามข้อตกลง เราบริการแบบคุณภาพนำหน้า ราคาตามหลัง ทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดัวยโปรแกรมสำเร็จรูป EXPRESS

ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน

ไม่มีรายการค้าเลย หรือมีแต่เดือนหนึ่งไม่กี่รายการ สามารถเหมาทั้งปีได้ ราคาถูกตามข้อตกลง กิจการขนาดเล็ก-กลาง รายการค้าไม่เยอะ ขั้นต่ำ 2,000 บาท กิจการขนาดอื่นราคาตามข้อตกลง ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร และเนื้องานที่ต้องบริการ (ราคาคุยกันได้ แต่คุณภาพงาน ท่านได้แน่นอน) ให้บริการทั้งกรุงเทพและปริมณฑล

  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากรฟรี
  • มาตรฐานเอกสารประกอบการลงบัญชี , สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชีครบถ้วน ตามกฏหมายกำหนด
  • บริการทำและยื่นแบบ ภงด.1,1ก, 3, 53, 54
  • บริการทำและยื่นแบบ ประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก ของพนักงานของท่าน
  • ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย พร้อมยื่นแบบ ภพ.30
  • ทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลางปี) ภ.ง.ด 51, และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภ.ง.ด.50