บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

ความสำคัญของระบบบัญชี หากมีการวางแผนระบบการทำงานและระบบบัญชีที่ดี โดยคำนึงถึง ความถูกต้องตามกฎหมาย และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้วนั้น ข้อมูลที่ได้จะมีความถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการบริหารงานของธุรกิจได้ ซึ่งจะทำให้เกิด ประโยชน์ สามารถประเมินผลการดำเนินงานล่วงหน้าได้ ป้องกันการทุจริต และข้อผิดพลาดที่อาจ จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ลดภาระเรื่องเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม เนื่องจากสามารถยื่นงบการเงินและภาษี ได้ตรงเวลาทางเราจึงจัดบริการด้านนี้ขึ้นมา โดยจะช่วยงานในธุรกิจของท่านทางด้านบัญชี และ ภาษีครบวงจร

เราคือทีมงานที่ผ่านประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการตรวจสอบบัญชีชั้นนำของไทย และมีประสบการณ์โดยตรงด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร เราสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพในราคาสมเหตุสมผล บริการงานรวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้

ขอบเขตของงานการตรวจสอบบัญชี

  • ตรวจสอบบัญชีงบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย
  • รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฎิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
  • บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3 ,สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • จัดการยื่นเอกสาร งบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ฟรี จนจบกระบวนการ

ขอบเขตราคา

เราคือผู้ตรวจสอบบัญชีที่คิดค่าบริการสมเหตุ สมผล ไม่แพงอย่างที่คิด งานตรงเวลา รวดเร็ว ลองโทรปรึกษาเราดูก่อน ให้คำปรึกษาฟรี หรือท่านไม่สะดวกโทรหาเรา ให้ท่านกรอกข้อมูล ตรงติดต่อเรา แล้วเราจะติดต่อท่านกลับทันที